Vad innebär den svenska modellen och varför infördes den som norm?

Saltsjöbadsavtalet såg till att arbetsmarknadens parter kom överens, utan att lagstiftning behövdes. Avtalet slog alltså fast en norm om att arbetsmarknadens parter ska sluta avtal, utan inblandning av regeringen. Det la grunden för det som kallas ”Den svenska modellen ”.

Varför uppkom den svenska modellen?

Den svenska modellen växer fram

Till en början var arbetsgivarna motståndare till fackliga strävanden, men med tiden uppstod ett gemensamt intresse hos både arbetsgivare och arbetstagare att inrätta en förhandlings- och avtalsordning som kunde leverera arbetsfred och stabila villkor för såväl företag som anställda.

Vad innebär det att arbetstagare och arbetsgivare tecknat kollektivavtal?

Ett skriftligt avtal som främst reglerar löner men även anställningsvillkor och förhållandet i övrigt mellan arbetstagare och arbetsgivare . Detta sluts mellan mellan en arbetstagarorganisation och arbetsgivarorganisation eller mellan en arbetstagarorganisation och enskild arbetsgivare .

Vad menas med begreppet den svenska modellen?

"Den svenska modellen " kallas det samarbete som din arbetsgivare och fackförbunden har. Arbetsgivaren och fackförbunden kommer tillsammans överens om viktiga frågor på arbetsplatsen. Till exempel frågor om lön, semester, pension och ledighet. När man har kommit överens skriver man tillsammans ett avtal.

Vad är det som är speciellt med den svenska modellen jämfört med många andra länder?

I Sverige har vi ett unikt sätt att styra över hanteringen av löner och anställningsvillkor till arbetsmarknadens parter. Den svenska modellen innebär att det är arbetsgivarnas organisationer och fackföreningarna som gemensamt förhandlar om vad som gäller kring löner och anställningsvillkor.

Varför svenska modellen?

Historien bakom Den svenska modellen

Fram till början av 1930-talet rådde det kaos på arbetsmarknaden. Arbetstagarna tampades med dåliga anställningsvillkor och brist på såväl skyddslagstiftning som avtal gällande ledighet och lön. Strejker var därför vanligt förekommande.

Hur fungerar kollektivavtal för arbetstagare och arbetsgivare?

Ett kollektivavtal på arbetsplatsen innebär att du i princip bara behöver komma överens med arbetsgivaren om vad du ska ha i lön när du tackar ja till en anställning. Allting annat, som betald föräldraledighet, semester, tjänstepension, rätt till löneförhöjning och mycket mer är redan klart.

Vilka är de stora arbetsgivarorganisationerna och arbetstagarorganisationerna?

Vilka är de stora arbetsgivarorganisationerna ? De är Sveriges kommuner och landsting, arbetsgivarverket och svenskt näringsliv. Svenskt näringsliv är en organisation som verkar för att lagar och skattepolitik ska gynna företagsamheten i Sverige.

Varför kollektivavtal som arbetsgivare?

Kollektivavtal skapar stabilitet på arbetsmarknaden och ger färre konflikter. Under avtalstiden gäller så kallad fredsplikt, då får man inte vidta några stridsåtgärder (till exempel strejk och lockout). Jämfört med andra länder är det ovanligt få konflikter på den svenska arbetsmarknaden.

Vad innebär det att teckna kollektivavtal?

Det finns två sätt att teckna kollektivavtal för dig som arbetsgivare. Ni kan antingen gå med i en arbetsgivarorganisation eller teckna ett hängavtal med ett fackförbund. Som medlem i en arbetsgivarorganisation har du rätt till förmåner som bland annat rådgivning och försäkringar.