Vad ska PSA-värdet ligga på?

Risken är liten att du har allvarlig prostatacancer om PSA - värdet är under gränsvärdet för din ålder. Ett PSA - värde under 1 mikrogram per liter innebär att du har mycket liten risk att få allvarlig prostatacancer de närmaste åren.

Vad är normalt Psavärde?

Normalt bör män under 50 år inte ha PSA över 2,5 µg/L, medan män över 70 år med benign hyperplasi mycket väl kan ha värden upp till 6,5 µg/L. Mätning av PSA är ett hjälpmedel och svaret bör värderas mot problemställningen, kliniska fynd och ålder.

Vad är ett mycket högt PSA-värde?

Ett högt PSA - värde beror oftast inte på cancer

Den vanligaste orsaken till ett måttligt högt PSA - värde är en helt godartad förstoring av prostatan. Godartad prostataförstoring är mycket vanligt hos medelålders och äldre män. Förstoringen behöver inte behandlas om den inte ger något hinder för urinflödet.

Kan PSA gå upp och ner?

För män som genomgått strålbehandling går PSA -värdet ibland inte helt ner till 0. Det förekommer också så kallat studsande PSA , då PSA -värdet tillfälligt kan gå upp för att sedan falla tillbaka. Män som fått återfall efter operation i form av stigande PSA får ibland tilläggsbehandling i form av strålning.

Vilka är symtomen på förstorad prostata?

Symtom vid godartad prostataförstoring

 • Strålen kan vara svagare när du kissar och det kan vara svårt att komma igång.
 • Du behöver trycka på för att tömma urinblåsan helt.
 • Det känns som att blåsan inte är helt tömd när du har kissat klart.
 • Strålen avbryts en eller flera gånger när du kissar.
 • Du behöver kissa oftare.

När är PSA-värdet för högt?

Om läkaren känner en förhårdnad i prostatan eller om PSA - värdet är över 10 mikrogram per liter är risken för cancer högre. För att ta reda på orsaken till ett högt PSA - värde behövs ytterligare undersökningar. Ofta görs först en undersökning med magnetkamera. Undersökningen tar oftast bara 10-15 minuter.

Hur snabbt kan PSA stiga?

Flertalet män utvecklar efter medelåldern en långsamt tillväxande, godartad förstoring av prostatakörteln (benign prostatahyperplasi). Förstoringen ger ofta en ökning av PSA -värdet i serum upp till några µg/L, i enstaka fall upp till 20 µg/L eller me

Vilka är symtomen på förstorad prostata?

Symtom vid godartad prostataförstoring

 • Strålen kan vara svagare när du kissar och det kan vara svårt att komma igång.
 • Du behöver trycka på för att tömma urinblåsan helt.
 • Det känns som att blåsan inte är helt tömd när du har kissat klart.
 • Strålen avbryts en eller flera gånger när du kissar.
 • Du behöver kissa oftare.

Kan man sänka PSA-värdet?

Vid återfall stiger PSA - värdet i blodet flera år innan mannen själv kan märka något. De flesta som får stigande PSA - värden rekommenderas kompletterande strålbehandling, ofta tillsammans med hormonbehandling.

Var sitter prostatan och vilka symtom kan en förstorad prostata ge?

Prostatan är en körtel som omger urinröret. Den ligger mellan urinblåsan och penis och bildar en vätska som ingår i sperman. Med åldern är det vanligt att prostatan växer och trycker på urinröret så att det blir svårt att kissa. Vissa får också problem att få erektion.

Hur märker man att man har problem med prostatan?

Några vanliga symtom är svag urinstråle, att man behöver kissa ofta, att det blir svårt att skjuta upp toalettbesök, att blåsan inte töms helt och i vissa fall oförmåga att tömma blåsan. De som har måttliga besvär behandlas oftast med läkemedel.

Kan man känna på prostatan själv?

Har du besvär eller problem med prostatan kan du låta undersöka den. Kontakta då din vårdcentral. En läkare för då upp ett finger några centimeter upp i analen och känner på prostatans storlek, konsistens och om den är öm eller om det finns knölar i den.

Vilka symtom kan man få av prostatacancer i tidigt skede?

Prostatacancer i tidigt skede brukar därför inte ge några symtom .

 • Täta urinträngningar och svag urinstråle. ...
 • Blod i urinen. ...
 • Smärtor i ryggen eller höfterna. ...
 • Blodbrist, bensvullnad. ...
 • PSA-prov. ...
 • Magnetkamera. ...
 • Biopsi.