Hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ samhälle och miljö ge exempel?

Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer. Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Vilka konsekvenser tror du att denna teknikutveckling kan få för oss som individer för samhället i helhet och för miljön?

När vi förändrar teknik , när en ny teknik får ordentligt genomslag, får det konsekvenser för den enskilda människan och hens närmaste. Till exempel har mikrovågsugnens genombrott i delar av världen förändrat vårt sätt att äta – både för oss personligen och för vårt sätt att äta tillsammans med familj och vänne

Hur kan teknikutveckling påverka samhället negativt?

Ju mer automatisering som finns i samhället desto färre människor behövs för att utföra arbetsuppgifter. Det gör i slutändan att människor behöver tänka allt mindre och att det mänskliga sinnet ersätts i flera områden. Ännu en nackdel med modern teknik är risker och faror när det saknas fastställda regle

Vilka problem kan tekniska lösningar orsaka?

Det handlar inte enbart om när viss teknik uppfanns, vilka år eller epoker som kan identifieras, utan snarare om varför den tekniska förändringen går till som den gör, vad som driver den framåt och vilka effekter detta får på individer, miljö och samhäll

Vilka konsekvenser har teknisk utveckling för människa samhälle och miljö?

I denna växelverkan mellan samhälle , människa och teknik vill vi belysa på vilka sätt olika aktörer utövar makt genom användningen av teknik , liksom på vilka sätt olika typer av tekniska lösningar påverkar oss individer och våra samhällen, samt hur dessa tekniska maktrelationer har förändrats över tid.

Hur har tekniken påverkat miljön?

Den tekniska och industriella revolutionen hade från början en stark negativ påverkan på miljön . Detta på grund av att skog och natur skövlades bort för att ge utrymme till fabriker. Från början var fabrikerna fyllda med personella resurser men allteftersom ersattes dessa med teknik och robota

Hur kan teknik påverka miljön både positivt och negativt?

De flesta anser att teknik påverkar hållbar utveckling på ett positivt sätt, och några anser att teknik har en negativ påverka på människan, exempelvis med den utveckling som sker nu kring robot utveckling i och med att robotar kan ta över människans jobb som exempel snabbkassa.

Vilka konsekvenser tror du att denna teknikutveckling kan få för oss som individer för samhället i helhet och för miljön?

När vi förändrar teknik , när en ny teknik får ordentligt genomslag, får det konsekvenser för den enskilda människan och hens närmaste. Till exempel har mikrovågsugnens genombrott i delar av världen förändrat vårt sätt att äta – både för oss personligen och för vårt sätt att äta tillsammans med familj och vänner.

Hur påverkar teknikutvecklingen samhället?

Teknikutvecklingen drivs ofta av nyfikenhet, kreativitet och lusten att lösa ett problem med teknik eller att kunna förbättra ett verktyg, en maskin eller ett tekniskt system. När samhället ändras så ändras teknikutvecklingen också. ... På grund av Klimatförändringar så ändrade vi på samhället genom att bli bofasta.

Vilka risker finns det med den tekniska utvecklingen?

Automatisering Ökat missnöje som gynnar populismen. Samhället tar stora risker om många förlorar på den tekniska utvecklingen , varnar Oxfordekonomen Carl Benedikt Frey. Men Sverige står bättre rustat än andra länder, menar han. Förutsatt att vi satsar på bra omställningsavtal, utbildning och utbyggda kommunikationer.

Hur påverkar elektroniken samhället?

Sladdar bränns för att utvinna koppar, och gamla kretsar doppas i syra för att utvinna dyrbara metaller guld och silver. Arbetarna, både män och kvinnor, är mellan 6 och 50 år gamla. De andas in giftiga gaser varje dag, och saknar helt kunskap om hur detta påverkar deras hälsa.